Muslimanët duhet të marrin abdes para çdo namazi.

Ikameti këndohet kur meshkujt falen individualisht ose me xhemat.

. .

.

(SUBSCRIBE Allahu ju ruajt) - #SHPERNDAJE behu shkak qe dikush te mesoj Namazin.

Nuk është përcaktuar një kohë e caktuar për faljen e një namazi, p. . 4.

: shkolla? *** Përgjigjja: Lejohet për disa namaze e jo për të gjitha.

ka falur edhe namaze t tjera vullnetare, si pr shembull sht uar natn dhe ka falur namaz nate, ose ka falur namaz pas lindjes s diellit, ose kur sht zn dielli, ndrsa ndonjher ka falur namaz para se t. Akshami fillon pas perëndimit të diellit deri në errësimin e horizontit. .

. .

I Dërguari ﷺ ka thënë: “ Kush arrin ta falë një rekat, para se të perëndoj dielli, ai e ka arritur namazin e ikindisë.

Ikindia (’Asr) falet pas mbarimit të drekës dhe vazhdon deri para perëndimit të diellit.

Namazi i sabahut falet para lindjes së diellit, dreka falet në mesditë pasi dielli ka kaluar pikën më të lartë, ikindia është lutja e mbrëmjes para perëndimit të diellit, akshami është lutja e mbrëmjes pas perëndimit të diellit dhe jacia është namazi i natës. Ikameti këndohet kur meshkujt falen individualisht ose me xhemat.

17:31. .

Nëse një person nuk e fal namazin e drekës para skadimit të kohës së drekës, ai së pari do ta fal (me kaza) namazin e drekës, e pastaj e fal (me kohë) namazin e ikindisë.

. jacia. TABELA E REKATEVE.

KOHET MUJORE. . Jacia (’Isha) falet pasi që horizonti errësohet plotësisht, deri para agimit. Akshami. [4:103] Takvimi është përgatitur sipas kohës lokale të Zurichut. I Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, e zgjaste leximin në rekat të parë në krahasim me ate të dytë.

Këta janë: sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe jacia.

Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar. .

.

.

sh.

Akshami.

Aug 22, 2019 · class=" fc-falcon">Nëse një person nuk e fal namazin e drekës para skadimit të kohës së drekës, ai së pari do ta fal (me kaza) namazin e drekës, e pastaj e fal (me kohë) namazin e ikindisë.